Day: July 26, 2021

ขนส่งจีนไทย

ขนส่งจีน คุณภาพดีหรือไม่ ไว้ใจได้หรือเปล่า ?ขนส่งจีน คุณภาพดีหรือไม่ ไว้ใจได้หรือเปล่า ?

การขนส่งบนโลกมนุษย์เรานั้น ก็แบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งการขนส่งทางคมนาคมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นการขนส่งที่เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง นอกจากนี้ ในระบบการขนส่งยังมีขนส่งที่เราเรียกกันว่าการขนส่งเชิงพาณิชย์ เป็นการขนส่งที่เป็นการขนสินค้าจากภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางอากาศ น้ำ หรือทางบกก็ตาม ก็นับรวมอยู่ในการขนส่งแบบนี้ทั้งสิ้น  แต่ประเด็นหลักที่เราจะนำมาพูดถึงในบทความนี้นั้น คือ เรื่องความน่าเชื่อถือของการขนส่งเชิงพาณิชย์ในจีน เป็นหลัก ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการกับการขนส่งเชิงพาณิชย์ของจีนหลายคน ให้เสียงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันได้อย่างแน่นอนว่า การขนส่งเชิงพาณิชย์ของจีนในปัจจุบันนั้นมีความน่าเชื่อเป็นอย่างมาก แต่จะเป็นไปได้เหตุผลเพราะอะไร ด้านไหนนั้น เราลองไปติดตามกันได้เลย ความปลอดภัยในการคมนาคม เสียงที่ยืนยันกันเป็นเสียงเดียวอย่างชัดเจน คือ เรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ อาจจะด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมทางน้ำที่รุกหน้าเป็นอย่างมากของจีนด้วยส่วนหนึ่ง ผนวกกับศักยภาพของเรือเดินสมุทรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยเป็นอย่างสูงในการเดินทาง สังเกตได้จากข่าวต่างๆในปัจจุบันนี้