Tag: สมัครงานสนามบิน

สมัครงานสนามบิน

7 อาชีพของสายการบิน “ที่ไม่ได้มีแค่นักบิน”7 อาชีพของสายการบิน “ที่ไม่ได้มีแค่นักบิน”

ในสายสนามบินนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นคิดว่ามีแต่นักบิน และ แอร์โฮสเตส  เชื่อว่าหลายคนนั้นคิดว่ามีแค่นี้เท่านั้นแน่นอน แต่ว่าในการทำงาน และ ในหาสมัครงานสนามบิน นั้นไม่ได้มีแค่ที่เรากล่าวมาเท่านั้นนะครับที่ทำงานอยู่ในสายการบิน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าการทำงานสายการบินนั้นจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง ? ที่จะทำงานในสายการบิน   เจ้าหน้าที่ควบคุมจาราจรทางอากาศ  (Air Traffic Controller)  ในการทำงานในสายการบินนั้นไม่ใช่ว่านึกว่าจะบินขึ้นแล้วก็ได้บินนะครับ เพราะว่าจะต้องเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรไว้ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ คอยดูแลความเรียบร้อยเส้นทางการ บิน เพดานนักบิน ที่นักบินนั้นจะต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อมาตรการความปลอดภัยในการบินนะครับ   พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant)  ผู้ที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับ รักษาความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร มีหน้าที่ในการดูแลผู้โดยสาร