Tag: สั่งปูนอินทรี

สั่งปูนอินทรี

รวมประเภทของปูนซีเมนต์ที่น่าสนใจรวมประเภทของปูนซีเมนต์ที่น่าสนใจ

บทความนี้เราจะมาลงลึกกันถึงเรื่องของประเภทของปูนซีเมนต์กัน ซึ่งเราได้คัดมาเฉพาะประเภทของปูนซีเมนต์ที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลย แต่ประเภทของปูนซีเมนต์ที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในปัจจุบันที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้จะมีประเภทใดที่น่าสนใจบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย รวมประเภทของปูนซีเมนต์ที่น่าสนใจ ประเภทของปูนซีเมนต์ : เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ทำผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีข้อเสียคือ ไม่ทนต่อสารที่เป็นด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องสัมผัสกับด่างจากดินหรือน้ำ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประเภทของปูนซีเมนต์ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้มีความละเอียดมากกว่า เป็นผลทำให้แข็งตัวและรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงนิยมนำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา หรือในกรณีที่ต้องการถอดหรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ ประเภทของปูนซีเมนต์ : มีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้สูง